פירוק הגג במזכירות הישנה

הודעות מהמזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

פירוק מבני המזכירות הישנים מעל בית הקירור

לתושבים שלום,

מצ"ב מכתבו של מזכיר האגודה בנושא.

לידיעתכם

מזכירות מושב נהלל