הסדרת נושא הפחים בנהלל - הקמת ריכוזי פחים

איכות הסביבה • כניסות

קבצים מצורפים:

סיכום ישיבת הועדה לחזות הכפר ואיכות הסביבה מתאריך 25.10.2017 ודיווח סיור לימודי בנושא הקמת ריכוזי פחים


סיכום ישיבת הועדה לחזות הכפר ואיכות הסביבה ודיווח סיור לימודי בנושא הקמת ריכוזי פחים

בתאריך 25.10.2017 התקיימה ישיבת הועדה לחזות הכפר ואיכות הסביבה בהשתתות החברים הבאים: טלי סנה, אצילית אבירן, גאיה שפריר, רעות גלזמן, יובל כנען, יאיר מור וטלי שטרק לנושא מס' 1. במהלך הישיבה נדונו הנושאים הבאים:

1.     הסדרת נושא הפחים בנהלל

הועבר עדכון מהועד המקומי על הבנות שהושגו עם המועצה האזורית בדבר הקמת ריכוזי פחים במימון המועצה. על בסיס הבנות אלו ובהתאם להחלטת הועד המקומי תרכז הועדה לחזות הכפר ואיכות הסביבה את הפרויקט הכולל את המרכיבים הבאים:

·       תכולת הפרויקט: הקמת משטחי בטון ודפנות ברזל לריכוזים של 4-8 פחים (ירוקים וכתומים), בהתאם לצרכי התושבים ותוואי השטח.

·       כל ריכוז פחים ישרת 2 מגרשים בלבד (משקים צמודים או משק ומגרש בעיגול הפנימי בהתאם לתוואי השטח).

·       כל ריכוזי הפחים יוקמו בתחום זכות הדרך של העיגול החיצוני, בצמוד למשקים החקלאיים.

·       בהתאם לכך הוחלט על הקמת צוות שירכז הטיפול בנושא בהשתתפות החברים הבאים: אצילית אבירן, גאיה שפריר, טלי סנה, אמיר אורן, טלי שטרק ויובל כנען. יאיר מור ילווה את הצוות בהתאם לצורך.

·       עבודת הצוות תתבסס על התכנית שהוכנה על ישי טלי שטרק לפני מספר שנים, תוך עריכת ההתאמות הנדרשות לתכולות הפרויקט הנוכחי.

·       עבודת הצוות תחולק למספר שלבים:

א.     סיור לימודי במושב היוגב בו נערך תהליך דומה במהלך השנה האחרונה.

ב.     קיום סיורים במושב וקביעת מיקומי הפחים בהתייעצות עם התושבים.

ג.      הצגת התכנית לכלל הציבור במסגרת ערב פתוח.

ד.     הצגת התכנית למועצה האזורית.

ה.     הצבת הפחים בשטח לתקופת ניסיון של מספר שבועות.

ו.      הקמת משטחי הבטון על ידי המועצה האזורית.

בהמשך לישיבה זו, התקיים בתאריך 10.11.2017 סיור לימודי במושב היוגב עם מזכירת היוגב ואחד מחברי הועד שריכזו את הטיפול בנושא ובהשתתפות יאיר מור, טלי סנה ויובל כנען. להלן הממצאים העיקריים שעלו במהלכו:

·       מבחינת אוכלוסייה מצבנו די דומה-קרוב ל1,000 נפש, 180 בתי אב.

·       מבחינת תוואי השטח המצב בהיוגב נוח בהרבה בכל הנוגע לפחים. הסיבה לכך היא שכל מגרש פרוס על חזית רחבה מאד של למעלה מ30 מטר לאורך הכביש ובכלל המושב מתאפיין בשטחים פתוחים רבים.

·       תכולת הפרויקט בהיוגב כללה הקמת 50 עמדות ריכוז פחים, המאפשרות העמדת 4-8 פחים כשמרחק מרבי ממרכז כל מגרש אל עמדת הפחים הינו 70 מטר.

·       במגרשים בהם יש יותר מבית אב אחד ו/או עסקים מקומיים ניתן מענה על ידי הגדלת העמדה והוספת פחים בתיאום עם המועצה.

 

לקחים מן התהליך שנעשה בהיוגב

·       העיסוק בנושא דורש המון משאבי סבלנות וטיפול יום יומי של המזכיר.

·       העמדות החדשות יצרו סדר ברחוב שהיה רעוע לפני כן. עם זאת עדיין נותרו מספר חריגים שבסביבתם קיימים פחים ללא עמדה מסודרת או עמדות שהוצמדו אליהן פחים מבחוץ. המסקנה היא שיש לתכנן עתודה בחלק מן העמדות כך שתתאפשר הוספת פחים נוספים גם אם כיום זה לא בהכרח נראה כך.

·       חודשי התכנון, הביצוע והתקופה שלאחר מכן העסיקו את התושבים ורבים השמיעו את דעותיהם בנושא.

·       בשטחים הציבוריים רצוי לתכנן עמדות גדולות ככל הניתן עבור הצבת פחים גדולים.

·       להטמעת נושא ההתנהלות של התושבים בכל הנוגע לפחים, לאחריות הציבורית ולמחזור קיימת חשיבות רבה ונראה כי מצבם אינו טוב משלנו בנושא.

לסיכום פרק זה – עבודת הצוות תחל במהלך השבוע הקרוב, תופץ הודעה נפרדת לתושבים דרך האתר ויתואמו סיורים במקום במהלך השבועות הקרובים.

2.     גינה קהילתית

רעות גלזמן עדכנה את הועדה אודות היוזמה להקמת גינה קהילתית במושב שהרעיון המנחה שלה הוא הגברת הקהילתיות וההווי החברתי.

לצורך כך התקיים סיור עם יאיר מור במהלכו נבחנו 3 חלופות ונבחרה חורשת המייסדים. בהמשך לכך התקיים ביקור במקום גם עם נציגת המועצה האזורית המעניקה תמיכה חלקית לנושא. השלמת המימון לפרויקט הינה באחריות המושב.

הוחלט על הקמת צוות לריכוז הטיפול בנושא בהובלת רעות ובהשתתפות זהר חורש ומורן לביא אשר יגבש את עקרונות הפעולה העיקריים בנושא ויציגם בפני הועדה במהלך התקופה הקרובה.

3.     שיפור חזות מקלטים

הועבר עדכון אודות נכונות הועד המקומי לבחון הקצאת מימון לפרויקט.

התקיימה שיחה עם ענבר מיצ'ל אשר התנדבה לרכז הטיפול בנושא.

הוצע לבחון ביצוע מקרה מבחן בודד במקלט האמפי. ענבר מיצ'ל תציג בפגישת הועד הבאה מספר חלופות לשיפור חזות מקלט זה.

 

בברכת גשמי ברכה

​וועדת איכות הסביבה וחזות הכפר​