געגוע אל "עלון הכפר"

הארכיון המתחדש • כניסות

לפני עידן התקשורת האינטרנטית היה עלון הכפר  אמצעי הקשר בין התושבים. מוסד תרבותי חברתי חשוב ומעניין.

מעורבות חברי הכפר  בתכני העלון היתה גדולה, ורבים חיכו ליציאתו לאור מדי שבוע.

לאט לאט התרחקו מועדי פרסומו, עד שחדל לגמרי.

דוגמה למעורבות הציבור בתכני העלון מובאת כאן.

שימו לב לסגנון הכתיבה!

יצירה ספרותית של ממש!

1 00680597 tif  עלון הכפר מר ממורמר