חג שבועות שלנו

הארכיון המתחדש • כניסות

שנת 1932 בוריה הרשפלד אורן וחברה מעלות ביכורים

שנות הארבעים . יהודה ואריק שליין בשיירת החג

שנות השישים התזמורת והכוהנים בשיירת החג

                       תלמידי בית הספר היסודי

13 00380594 tif  ברוריה הרשפלד אורן מימין43 00381850 tif  שנות הארבעים יהודה ואריק שליין43 00381874 tif   שנות השישים תהלוכה26 00380974 tif  הכוהנים 1965