סיכום פעילות החפירות בתל שמרון בעונת 2019

הודעות מהמזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

עונת החפירות השניה בתל שמרון נסתיימה בהצלחה רבה