ישיבת ועד

הודעות מהמזכירות • 3/3/2020 כניסות

הערב בשעה 20.00 ישיבת ועד במזכירות.

על סדר היום הצגת תקציב מול ביצוע 2019.

הציבור מוזמן.

יאיר מור

השג את Outlook עבור Android