מוריד הגשם 19/02/2021

מדידת גשם • 19/2/2021 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 19/02/2021

שעה 05:30

ירדו    13  מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 597 מ"מ.             

39  ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב   23ימי הגשם האחרונים  ירדו 69.5 מ"מ

זהו גלגל הפקאן .

 

גלגל הפקאן