ויפה שעה אחת קודם

אביר גלנץ • 22/6/2022 כניסות

ידידיי ושכניי,השבת פרשת "קורח" עדים אנו לתוצאות של פעולות סקטוריליות לא אחראיות שמביאות לפילוג בקהילה,מבטלות במחי אינטרס כלכלי את אחדותה
מחזירות מצב עגום של אוכלוסיה שחשה מועדפת מול אחרים
אז,הנה לכם המציאות השתנתה ויש כוונה לשמר אקולוגיה ורגישות לכל פרט בקהילה,ולא עמודי טרנספורמציה יביאו לאיבה וחוסר לכידות שהיא החוזק של קהילת נהלל לאורך שנים
מקומם של עמודיי הטרנספורמציה לא בעיגול גם אם הוא שטח ציבורי,ולא 6 מטר מחדרי ילדים, ולא על דשא ציבורי אלא רחוק בשטח המשקים שלשם הם אמורים לתת פתרונות
אז הבה לא נקלקל את איכות חיינו ונחזור למקרה פרשת קורח שכשלה
תודה על ההקשבה