שימו לב לשינוי במקום האיסוף של הפסולת האלקטרונית

איכות הסביבה • כניסות

יש שינוי במקום האיסוף של הפסולת האלקטרונית.
המיקום החדש הוא מתחת לגגון שבקדמת מחסן עמיר ליד המיגונית הסמוכה לצרכניה.
מבצע האיסוף מתחיל מחר בבוקר ויימשך עד מוצאי שבת.
אנא מנעו מילדיכם התעסקות עם המכשירים הנאספים למען בטיחותם. 

וועדת איכות הסביבה