כלבים משוחררים

הודעות מהמזכירות • 4/1/2018 כניסות

הבוקר תקפו מספר כלבים תושבת נהלל ליד סופר אלונית.

בעלי הכלבים מתבקשים לשמור את הכלבים קשורים. אין לשחררם ללא השגחה.

פקחי המועצה מבצעים אכיפה מוגברת.

בכל מקרה של תקיפת כלבים, יש לדווח למוקד המועצה. מספר המוקד 046520100

בברכה

יאיר מור