ערב מתנדבים...זיקוקים והפתעות

הודעות מהמזכירות • כניסות

לקראת ערב המתנדבים מחר ברצוצנו לעדכן שייערך מפגן זיקוקים.