מוריד הגשם 13/11/2023

נחום זרחי • 13/11/2023 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך  13/11/2023

עד שעה 07:30

ירדו    1 מ"מ .

מתחילת העונה ירד  20   מ"מ.             

5 ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב 1 ימי הגשם האחרונים  ירדו  1    מ"מ  .