מוריד הגשם 20 בנובמבר 2021

נחום זרחי 1 • 20/11/2021 כניסות

מדידת גשמים   יומית

הגשם אחרי הזריעה

ביממה המסתיימת בתאריך 20/11/2021

עד שעה 05:30

ירדו    7 מ"מ .

מתחילת העונה ירד  17.5 מ"מ.             

4  ימי גשם מתחילת העונה .

לפני שנה החיטה צמחה בשדות הנדל"ן

חורף 2021  זריעת השדות , ובנדל"ן צומח לו בית.

זריעה ובית2