בקרוב מבצע פסח לאיסוף פסולת אלקטרונית למיחזור

איכות הסביבה • כניסות

בתחילת אפריל יתקיים מבצע איסוף פסולת אלקטרונית ב - 3 ימים מרוכזים. 
הודעה על התאריכים הספציפיים תמסר בקרוב.
הציבור מתבקש להניח את הפריטים למחזור רק בימים המורשים.

וועדת איכות הסביבה