תודה לאצילית

הודעות מהמזכירות • 15/8/2017 כניסות

תודה גדולה מגיעה לאצילית אבירן שחזרה לכס מנהלת הלשכה של מזכירות נהלל בזמן חופשת גל דוד.

עשית עבודה מעולה ועל כך תודתנו.

 

בשם כל עובדי המזכירות בשם הועד המקומי והנהלת האגודה

יאיר מור