דפיברילטור

מידע שימושי • כניסות

דפיברילטור וציוד החייאה

הארון ממוקם בכניסה למזכירות.  פתיחת הארון מתאפשרת על ידי חיוג

למספר טלפון 054-9166799 ע"י כל מי שמורשה לפתוח את שער הכניסה למושב.