הבעת תודה

דורית דניאלי • כניסות

לכ'

                הועד המקומי

                ואגודת נהלל,

 

              אנו מודים לכם על המתנה היפה שקבלנו.

              חג שמח

              תמר ואהרן דניאלי.