ישיבת ועד מקומי

הודעות מהמזכירות • 31/7/2022 כניסות

ישיבת ועד מקומי תתקיים ביום שלישי 2.8.22 בשעה 20.30 במזכירות.
סדר יום:
1. אישור פרוטוקול מישיבה קודמת.
2. הצעות לשימוש במבני ציבור שמתפנים במרכז נהלל.
3. החזר השקעת האגודה בשיפוץ הבריכה.
4. אישור הצעות תיקון, צביעה, איטום בבית כנסת ובמועדון וותיקים.
5. עדכונים.
הציבור מוזמן
להתראות
יאיר מור