מוריד הגשם 7 בדצמבר 17

מדידת גשם • 7/12/2017 כניסות

מדידת גשמים   יומית

 

ביממה המסתיימת בתאריך    07/12/2017

שעה 06:00

ירדו  5.5  מ"מ .

מתחילת העונה ירדו  80       מ"מ.            

9   ימי גשם מתחילת העונה .

מטריה