הודעה

הודעות מהמזכירות • 14/9/2021 כניסות

*הודעת המועצה האזורית עמק יזרעאל*
פעילות כוחות הביטחון באזורנו ממשיכה, אך חשוב לציין שאנו נמצאים *בשגרה רגילה* ואין הנחיות מיוחדות לאזורנו.
מחלקת הביטחון מלווה את האירועים ונמצאת בקשר רציף מול משטרת ישראל.

נעדכן ככל שיידרש.

בברכת חתימה טובה,
שירה לוין
דוברת המועצה