מוריד הגשם 17/11/2022

נחום זרחי • 17/11/2022 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 17/11/2022

עד שעה 06:00

ירדו    6  מ"מ .

מתחילת העונה ירד 27 מ"מ.             

ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב  2 ימי הגשם האחרונים  ירדו  7   מ"מ  .

 העיתון

עיתון בגשם