מוריד הגשם 15/01/2023

נחום זרחי • 15/1/2023 כניסות

מדידת גשמים יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 15/01/2023

עד שעה 06:00

ירדו 21 מ"מ .

מתחילת העונה ירד 186 מ"מ.

28 ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב 3 ימי הגשם האחרונים ירדו 52.5 מ"מ .

גשם בהפגנת המטריות