דיון בוועד המקומי בנושא עמוד טרנספורמטור

הודעות מהמזכירות • 19/6/2022 כניסות

תושבי נהלל שלום

כידוע הוועד המקומי אישר בעבר להקים על שטח ציבורי 6 עמודי טרנספורמטור, עבור הגדלת חשמל למשקים חקלאיים, לצורך התקנת מערכות סולאריות.

לאחרונה התבקש הוועד לקבל החלטה בעניין עמוד נוסף ונראה שבעתיד תהיינה בקשות נוספות.

ללא קשר, באסיפה הכללית האחרונה של האגודה החקלאית, הוצגה תכנית לת.ב.ע חדשה הכוללת בין היתר הצעה למיקום חדרי טרפו (כמו ברדיאלי) בשטחי ציבור.

בישיבת הועד המקומי שתתקיים ביום שלישי במועדון וותיקים נקיים דיון לגבי הקמת העמוד החדש וכן בחינת אלטרנטיבות לעתיד. בהשתתפות הרכיטקטית שירה אודסר.

הציבור מוזמן להגיע לישיבה.

בברכה

יאיר מור

בברכה

יאיר מור

מזכיר ועד מקומי נהלל

0505344163

mazkir.vaad@nahalal.org.il