מוריד הגשם 06/05/2024

נחום זרחי • 6/5/2024 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך  6/05/2024

עד שעה 05:30

ירדו  3 מ"מ .

מתחילת העונה ירד 837  מ"מ.             

66 ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב  1 ימי הגשם האחרונים  ירדו 3  מ"מ  .

 כל החציר הובל למרכז מזון

מהבית