מוריד הגשם 10 במאי 2020

נחום זרחי • 10/5/2020 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך  10/05/2020

שעה 05:00

ירדו  4 מ"מ .

מתחילת העונה ירדו  759  מ"מ.             

66  ימי גשם מתחילת העונה .


בסבב  1  ימי הגשם ירד 4 מ"מ

מגרפה