מחר ישיבת ועד

הודעות מהמזכירות • 12/10/2020 כניסות

ישיבת ועד ביום שלישי 13.10 20 בשעה 20.30 במועדון וותיקים.

סדר יום

1. הסכם בית העם אגודה מועצה ועד.

2. הנה"ח. האגודה מבקשת החלטה עד סוף החודש האם מקבלים הצעתם לשרותי מינהל.

3.מכתב למהנדס המועצה המאשר הקמת 4 עמודי טרפו. לענות לבקשת המשקים להקמת מערכת סולארית.

4. תיקון חשמל שנפגע עקב חפירת יסודות בסמינר

5. דיווחים ושונות

השג את Outlook עבור Android