פינוי פחים כתומים בחודש אוגוסט

הודעות מהמזכירות • 10/10/2021 כניסות

לתושבים שלום

להלן תאריכים לפינוי פחים כתומים: 1/8, 11/8, 22/8