מתי נבנו מקלטים בנהלל?

הארכיון המתחדש • 21/11/2023 כניסות

כבר בדצמבר 1955 (לפני פרוץ מלחמת קדש) , החלו לדון בנושא בניית מקלטים בנהלל.

הנושא נדון באסיפות כלליות.

 

המתנגדים להקמת מקלטים טענו , שאין ביכולתנו לעמוד בכך מבחינה כלכלית..

הויכוח היה האם לבנות מקלטים פרטיים או ציבוריים, וכן, האם לבנות מקלטים

בבית הספר , או לסגור אותו בעת מלחמה.

 

נביא כאן את פרוטוקול האסיפה מתאריך 11.2.1956

מלחמת קדש פרצה ב- 29.10.1956

 

בניית מקלטים 1בניית מקלטים 2