מוריד הגשם יד' בשבט תש"פ 9/2/2020

נחום זרחי • כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך  9/02/2020

שעה 05:00

ירדו  13 מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 585 מ"מ.            

40  ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב 2  ימי הגשם האחרונים  ירדו  30 מ"מ

כך מסתכל לו הירח עלינו בשעת בוקר גשומה ומוקדמת.

הירח בשבט