עבודות בכביש ליד בית הספר

הודעות מהמזכירות • 13/1/2021 כניסות

תושבי נהלל שלום

בימים הקרובים יחלו עבודות תשתית להסדרת מפרץ הורדת ילדים "נשק וסע" לתלמידי ביה"ס.

המפרץ מתוכנן מול בית הכנסת.

גבולות העבודות ממגדל המים עד הכניסה לאשכול גנים.

במהלך העבודות תיסלל הכניסה למגרש החנייה של הבריכה מכיוון הגן החדש והכניסה הנוכחית תיסגר.

העבודות מבוצעות ע"י המועצה האזורית ובמימונה.

הפיקוח על העבודות חברת פלד קליין

העבודות ימשכו כ 3 שבועות.

בברכה

יאיר מור

השג את Outlook עבור Android