מוריד הגשם 21 למרץ 2020

נחום זרחי • 21/3/2020 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך  21/03/2020

שעה 06:00

ירדו  22 מ"מ .

מתחילת העונה ירדו  716   מ"מ.            

59  ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב  4       ימי הגשם האחרונים  ירדו 39    מ"מ

 

עברנו את 700 מ"מ  נזקי סחף  מי הגשמים באחד המשקים

סחף בתעלה