פינת המיחזור שלנו

איכות הסביבה • כניסות

נהללים יקרים

כך נראתה פינת המיחזור שלנו במרכז הכפר בימי החג .

וועדת איכות הסביבה וחזות הכפר מבקשת להבהיר כמה כללים – חוקים המחייבים את כל התושבים.

אין לפנות תכולת דירות לפינת המיחזור. מי שעשה זאת מוזמן לאסוף את הפסולת ולזרוק במכולת אשפה הממוקמת ליד מאגר א' מאחורי מרכז מזון (יורדים בדרך צור רכלבסקי בצומת מרכז מזון פונים שמאלה ומיד ימינה ממשיכים עד הלול פונים ימינה עד מכולת המיועדת לאשפה ).

ספרים ומוצרים אחרים בעלי ערך ניתן לפרסם למעוניינים. לא להניח בפינת המיחזור.

המיכלים מיועדים לכל הכפר בשוטף ומפונים אחת לשבועיים שלושה.

חל איסור על משפחה בודדת למלא את כל המיכלים ביום אחד. במקרה של פסולת מרובה יש לפנות בשלבים או למצוא פתרון פינוי אחר.

ניתן להתייעץ עם הוועדה. לפנות למיכל אברהמי 052-8670229

אם המיכלים מלאים אין להניח את הפסולת למיחזור מחוץ למיכלים. החזירו אותה לחצרותיכם והודיעו למזכירות שהמיכלים מלאים.

אין להניח בשום אופן מוצרי פלסטיק גדולים, ברזל וכל פסולת אתרת. אף אחד לא ממחזר אותם. זהו מפגע אסתטי שפינויו נופל על נהלל ועולה כסף רב לקופה הציבורית על חשבון תחומים אחרים לרווחת נהלל.

המיחזור בפינת המיחזור מיועד רק:

לבקבוקי פלסטיק ואריזות פלסטיק/ נייר/ קרטונים/ בגדים/ זכוכית

כל אחד רק במיכל הייעודי לו ובשום אופן לא מחוץ למיכלים.

כל פסולת אחרת יש להניח במיכלי האשפה הירוקים ובמידה והפחים מלאים יש לשמור את הפסולת עד ריקון הפחים או לזרוק במכולה לאשפה מוצקה ליד מאגר א כנ"ל.

לא בכדי קבע המחוקק שהנחת פסולת במקם ציבורי הנה עבירה על החוק. לידיעתכם יש מצלמה במקום.

עזרו לנו לשמור על נהלל נקיה ויפה

וועדת איכות הסביבה וחזות הכפר

פינת מיחזור 1