מוריד הגשם 19 במרץ 2020

מדידת גשם • 19/3/2020 כניסות

מדידת גשמים יומית
ביממה המסתיימת בתאריך 19/03/2020
שעה 05:30
ירדו 1 מ"מ .
מתחילת העונה ירדו 690 מ"מ.
57 ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב 2 ימי הגשם האחרונים ירדו 13 מ"מ
צבעונים בגלבוע שנת 2020 ליד מלכישוע