בית העם - הבהרות הועד המקומי

הודעות מהמזכירות • 23/6/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב הבהרת העובדות בנושא בית העם לקראת האסיפה הכללית

חברי האגודה שלום,

לקראת דיון האסיפה הכללית בנושא בית העם,

מצורף מכתב הבהרת העובדות לאור הנושאים שעלו במכתב שפורסם לציבור.

הוועד המקומי.