ט"ן בשבט נהללי

הארכיון המתחדש • כניסות

קבצים מצורפים:

158 00391084 tif הנוער ביער האקליפטוסים 1936

ביער האקליפטוס

5 00670603 tif יער האקליפטוס

7 00610273 tif תעודת יום האילן 1963

7 00610265 tif יום האילן תעודה 1961

4 00371937 tif 1996 נטיעות בר מצווה

3 00371980 tif 2010 מרוץ השתיל

107 00390175 tif 1964 גרבר ואהרון בן ברק

107 00390179 tif 1964 נטיעות בגבעת הכיבוש

107 00390179 tif 1964 נטיעות בגבעת הכיבוש

 

מבחר צילומים הקשורים בנטיעות, בעצים ובחג ט"ו בשבט מהווי מושב נהלל .

"יער האיקליפטוס" היה למעשה חורשה עבותה שניטעה ע"י ראשוני נהלל בתקווה ששרשי האקליפטוס ישאבו את מי הביצות שהיו באזור. תקווה שניכזבה.

בחורשה זו העבירו ילדי הכפר שעות רבות של טיולים, משחקים וקטיף פרח דם המכבים שנפוץ שם לרוב. עציה שימשו לבניית סככות במשקים ועוד.

עצי יער האיקליפטוס נכרתו בשנות השישים.

בתמונת נוער נהלל ניתן לזהות את נתן ליברמן, מנוחה יפה, עליה רכלבסקי, ראובן פלביץ , חוה נחמקין, ליזר בנימיני ואחרים.

בשנת 1964 נערך טקס בגבעת הכיבוש היא גבעת הראשונים. בארוע ניטעו עצים והוצב שלט המציין כי אל מקום זה עלו מייסדי נהלל בימים הראשונים.

"יום האילן" הוא ארוע חינוכי המתקיים בבית הספר בנהלל מזה עשרות שנים, ובו נקראים התלמידים לזהות עצים הצומחים באזור.

1 נטיעות במרכז נהלל - 2010 (1) JPG