ניחום אבלים משפחת ליברמן

הודעות מהמזכירות • כניסות

שלום רב,

שעות ניחום אבלים בבית נתן ליברמן:

בימים ראשון - שלישי: 10:00-13:00, 16:00-21:00

ביום חמישי: 16:00-21:00

ביום שישי: 09:00-14:00