"בית אבי חוזר אל חלומי" חיים חפר

הארכיון המתחדש • כניסות

הפעם אנו משתפים אתכם בתמונות בתים פרטיים בנהלל.

בתחילה היו האוהלים.

אחר כך הרפתות. יהודה מור כותב:

"על בתים למגורים לא חשבו כלל. ראשית כל,  הרפתות!"

ליד ג'נין פורקו צריפי חיילים  ממחנה צבאי והובאו לנהלל בעגלות עמוסות קרשים . שנת 1923            

 

בתמונות : הצריף של עזריאל שולמן הנפח. עמד מאחורי בית ארבל ליד בניין הסמינר לשעבר.

                הצריף של טוניה ואהרון בן ברק     

הבתים הוקמו בשנות השלושים. כולם במתכונת אחת עם "מרפסת" ושורת חלונות בחזית הבית.

בתמונה: בית רחל ושלום יהודאי

בשנות החמישים נבנו בתי המשפחות שפריר, גפן (בצר היום) ושטוק בדגם אחד,

ולאחריהם הוקמו בתים בדגמים שונים, איש איש לפי טעמו וצרכיו.

 

2 00380014 tif   אוהלים15 00380631 tif   רפת בנהלל 19282 00380034 tif  צריפים בנהלל 19253 00380161 tif  הצריף של שולמן מאחורי בית ארבל היוםמשפ בן ברק 1925101 00390109 tif  בית יהודאי2 00380054 tif  בתים בעיגול נהלל 19363 00380153 tif   בית שטוק 23 00380151 tif  בית נחמקין אשכול 19703 00380155 tif  בית לוין 1970