מוריד הגשם 27 נובמבר

נחום זרחי • 27/11/2023 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך  27/11/2023

עד שעה 05:30

ירדו    9 מ"מ .

מתחילת העונה ירד  120 מ"מ.             

8 ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב 1 ימי הגשם האחרונים  ירדו  9    מ"מ  .

הדקלים של זמל/בקל

sek