מזהים?

הארכיון המתחדש • כניסות

מי הזוג היפה שבתמונה?

תשובה תתפרסם מחר

שנות הארבעים