__הנחיות המועצה- 15.3.pdf

הודעות מהמזכירות • 15/3/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

הנחיות המועצה- 15

מצורפות הנחיות המועצה האזורית להתנהלות בימי הקורונה.

השג את Outlook עבור Android