מוריד הגשם 20 במרץ 2020

מדידת גשם • 20/3/2020 כניסות

מדידת גשמים יומית
ביממה המסתיימת בתאריך 20/03/2020
שעה 05:30
ירדו 4 מ"מ .
מתחילת העונה ירדו 694 מ"מ.
58 ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב 3 ימי הגשם האחרונים ירדו 17 מ"מ
רקפות בגלבוע מרץ 2020