מוריד הגשם 31/01/2023

נחום זרחי • 31/1/2023 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 31/01/2023

עד שעה 06:00

ירדו   16.5 מ"מ .

מתחילת העונה ירד 206 מ"מ.             

31 ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב  1ימי הגשם האחרונים  ירדו 16.5      מ"מ  .

נהלל     מהמוחרקה  יום לפני הגשם

נהלל מהמוחרקה