תיקוני כביש מול משק 56 עד 58

הודעות מהמזכירות • 21/2/2019 כניסות

שימו לב!!

בעקבות הגשמים נוצרו בורות בכביש .

ליד משק 56 - 57 ניסרו היום ריבועים בכביש לקראת ריבוד אספלט שיעשה מחר.

אנא הישמרו!

אבקש להתריע בני משפחה ההולכים בכביש.

בברכה

יאיר מור