מפגש קצין שריון ראשי בנהלל

נחום זרחי • 7/4/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

הזמנה קשנר

ביום שלישי מתקיים מפגש עם קצין שריון ראשי בנהלל .

בחלק הראשון :  משפחות נופלי השריון מנהלל עם הקשנ"ר וקצינות הנפגעים של השריון.

בחלק    השני :  שיחה של הקשנ"ר עם אנשי השריון  מנהלל סדיר ומילואים ( גם בדימוס)

                        ובני הנוער כיתות  י"א  ו י"ב  .

מצורפת הזמנה .