חידת הארכיון - פתרון

הארכיון המתחדש • 29/6/2020 כניסות

החפץ הוא מתקן כרטיסי הנסיעה של אוטובוס נהלל אשר נסע בין נהלל וחיפה בין שנות העשרים

לשנות השישים.

האוטובוס המיוחד הזה היה מזוהה במשך עשרות שנים עם נהגו אזרח ינאי אשר נהג בו בין השנים 1945 1960.

ועם נחום אומייה שפריר אשר הצטרף אליו כנהג בשנות השישים.

 

תודה לפותרים נכונה:

נאוה שרון,  יריב ודליה חן,  איריס סגל,  רחל הדר

47 00381957 tif   אוטובוס נהלל 193247 00381983 tif  אוטובוס נחום שפריר