מוריד הגשם 08/01/2023

נחום זרחי • 8/1/2023 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 08/01/2023

עד שעה 06:00

ירדו   7.5   מ"מ .

מתחילת העונה ירד 132.5 מ"מ.             

23  ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב 3 ימי הגשם האחרונים  ירדו  15  מ"מ  .

פקן מואר