מוריד הגשם 18 במרץ 2020

מדידת גשם • 18/3/2020 כניסות

מדידת גשמים יומית
ביממה המסתיימת בתאריך 18/03/2020
שעה 05:30
ירדו 12 מ"מ .
מתחילת העונה ירדו 689 מ"מ.
56 ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב 1 ימי הגשם האחרונים ירדו 12 מ"מ
איריס הגלבוע 2020 ליד מלכישוע