הדואר בא היום...

הארכיון המתחדש • 20/2/2019 כניסות

גם בעבר היו עיכובים בהעברת הדואר.

שנת 1925. דוד פיימר מנהל דואר נהלל רכוב על חמור, שניתן לו מטעם ממשלת המנדט הבריטי, לבוש במדי הדואר, מביא את המכתבים מכביש נצרת.

שנת 1939 . הדואר אינו מגיע לנהלל בימי ראשון. אם נהלל תדאג בשבת לעגלה עם סוס אשר יביאו את הדואר מהמשטרה למשרד הדואר בנהלל, תקצה משטרת המנדט רוכבים אשר ילוו את העגלה.

9 00131990 tif   דואר לנהלל בשבת27 00380984 tif  דוד פיימר ישראלי 1925