מוריד הגשם 28 נובמבר 2023

נחום זרחי • 28/11/2023 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך  28/11/2023

עד שעה 05:30

ירדו    2 מ"מ .

מתחילת העונה ירד  122 מ"מ.             

9 ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב  2  ימי הגשם האחרונים  ירדו  11    מ"מ  .

תמונה שקיבלתי לפני שנים מחבר ,יגאל זורע מבארי , ששרד את 73 ואת 2023 .

 

לילה טוב