פרסום דוח ביקורת שנתי לשנת 2022 לתושבי נהלל

הודעות מהמזכירות • 31/5/2023 כניסות

קבצים מצורפים:

התייחסות מבקר המועצה לדוח ביקורת לשנת 2022- נהלל

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏דוח ועדת ביקורת נהלל לשנת 2022 - סופי - לשליחה למועצה

 לתושבים שלום,

בתאריך 29.5.2023 ועדת ביקורת הגישה לראש המועצה ולידי ועדת הביקורת של המועצה את דוח הביקורת השנתי על פעולות הועד המקומי נהלל לשנת 2022.

עבודת ועדת הביקורת בישוב מהווה בסיס חשוב לשמירה על מנהל תקין בהתנהלות הועד המקומי ופעולותיו ולחיזוק האמון בין הקהילה לנבחריה ועובדיה.

מצורף לעיונכם המסמכים הבאים:

  1. דו"ח ועדת ביקורת שנתי על הועד המקומי של נהלל לשנת 2022,  סימוכין 23008
  2. התייחסות מבקר המועצה לדוח ביקורת לשנת 2022- נהלל

 

 אנו מוצאים לנכון להביע הערכה ותודה לחברי הועד המקומי אשר עושים את עבודתם בהתנדבות מלאה למען כל תושבי המושב.

ברצוננו לציין לחיוב את שיתוף הפעולה לו זכינו מועד הישוב בקבלת התשובות ותודה מיוחדת ליאיר מור מזכיר הועד המקומי שהקדיש מזמנו ולא חסך מאמץ ואינפורמציה במתן התשובות.

במסגרת תפקידנו כועדת ביקורת אנו מזמינים את הציבור לפנות אלינו בכל נושא שדורש בדיקה על התנהלות הועד המקומי ותפקודו. אנו מבקשים לדעת מהם הנושאים בהם חברי הקהילה חושבים שיש צורך לבצע בדיקה נוספת במסגרת כללי מנהל ציבורי תקין. מתוך הנושאים שיועלו  נבנה תכנית עבודה שנתית ונקבע סדרי עדיפות לביקורת של שנת 2023.

בברכה

ועדת ביקורת

עמי שכטר - יו"ר

דניאל גרויא

זמר אלוני